Poniższa rezerwacja jest wstępną, jednak na jej podstawie możemy przygotować dla Państwa spersonalizowaną ofertę i cennik. Odpowiadamy mailowo lub dzwonimy. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy także dzieci – prosimy o podanie ich wieku.

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora- Dom Wczasowy „ASTORIA” z siedzibą w Mielnie przy ulicy Chrobrego 29, 76-032 Mielno, NIP- 669-101-36-68, REGON 330151321- dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak również z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Regulamin Domu Wczasowego ASTORIA

Regulamin Domu Wczasowego Astoria znajduje się pod tym linkiem.

Close Menu